งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม
* มหาสารคาม *

Menu
 สถานที่พักและโรงแรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดมหาสารคาม ครู/นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าพัก กรุณาติดต่อที่โรงเรียนหรือเจ้าของที่พักได้โดยตรง

?โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ต้องการติดต่อสถานที่พัก? สามารถติดต่อประสานงานมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ที่ ศน.พโยม? พลเรือง??เบอร์โทรศัพท์ : 089-5170744